Jakość
i bezpieczeństwo 


W trosce o Państwa bezpieczeństwo...
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eksport-Import ”Hestia” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie informuje, iż wprowadzone do obrotu lampki “Hestia” 100 LED, kolor biały, model D100LM-W kod EAN 5907486397120 nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego z uwagi na brak odporności na płomień i zapłon części izolacyjnych (elementu mostkującego styki LED).
Stwierdzone niezgodności stwarzają zagrożenie porażenia prądem oraz ryzyko powstania pożaru. Ogłoszenie publikuję się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

produkty
i asortyment


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz wykorzystując wieloletnie doświadczenie,
stworzyliśmy ofertę ponad 300 produktów w różnych grupach asortymentowych.

reklama
i marketing


image
Reklama outdoorowa

W latach 2005 - 2007 prowadziliśmy ogólnopolskie kampanie reklamy outdoorowej.
Pierwsza kampania obejmowała jeden rodzaj nośników - billboardy, które w kolejnych latach zostały rozszerzone na kolejne nośniki - citylighty.

image
Reklama w mediach

Od 2008 roku z sukcesem realizujemy telewizyjne kampanie reklamowe.

image
Udział w targach

Zapraszamy do obejrzenia naszych stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych.